URMA URMA URMA URMA URMA URMA
 

Aktualności

New publication "Towards Urban-Rural Partnerships in Poland" available

 

Read the implementation plans which specify how each ‘region’ participating in the cooperation will work to integrate the lessons learnt from the project into its local / regional or if relevant national policies. ...more ›


Pokaż wszystkie

Biuletyn

            Wyślij
 

Kontakt

Partner wiodący

HafenCity University Hamburg
Urban Planning and Regional Development
www.hcu-hamburg.de
Prof. Dr. Jörg Knieling
[email protected]
Andreas Obersteg
[email protected]
Marta Jacuniak-Suda
[email protected]

 

Zarządzanie projektem

REM • Consult
Mareike Korb
[email protected]
www.rem-consult.eu

Kontakt

URMA – poprawa współpracy miejsko-wiejskiej oraz wkład w spójność terytorialną

W ostatnich latach metropolie i regiony metropolitalne jako ośrodki innowacji oraz rozwoju gospodarczego stały się ważnym tematem dyskutowanym w kontekście rozwoju Europy. Obecnie omawiana jest kwestia, w jaki sposób powiązać je z sąsiadującymi z nimi obszarami wiejskimi.

 • W których sektorach oba obszary mogą skorzystać z bliższej współpracy?
 • Co jest niezbędne do pobudzenia bardziej intensywnych kontaktów?
 • W jaki sposób tego rodzaju ponadregionalna współpraca może przyczynić się do powstania nowych form wspólnej odpowiedzialności przestrzennej, solidarności oraz spójności terytorialnej?
Partners

 

Chociaż relacje lub interakcje pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi są powszechne w zakresie przepływu ludzi dojeżdżających do miejsc pracy, dostarczania żywności lub korzystania z rekreacji, występuje potrzeba określenia, rozwijania i sprawdzenia innych sfer partnerstw miejsko-wiejskich oraz poszerzenia wymiaru terytorialnego takiej współpracy. Liczne konferencje, warsztaty i wizyty studialne oraz projekty pilotażowe dotyczące partnerstw miejsko-wiejskich w Niemczech, Włoszech i Holandii przyczyniają się do wymiany doświadczeń i ułatwiają określenie oraz analizę dobrych praktyk. Generalnie, projekt URMA tworzy nowe impulsy dla koncepcji zdecentralizowanej spójności, wzbogaca europejską dyskusję na temat partnerstw miejsko-wiejskich w dużej skali oraz stanowi swoiste laboratorium testujące innowacyjne rozwiązania w zakresie ponadregionalnej współpracy.

Podstawy projektu URMA zostały stworzone przez wcześniejszy projekt „Ponadregionalne Partnerstwo Północnych Niemiec/Region Metropolitalny Hamburga” w ramach Niemieckiego Programu Rządu Federalnego pt. „Projekty Demonstracyjne Planowania Przestrzennego”. Projekt URMA powiązany jest z działaniem RURBAN (Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju miejsko-wiejskiego) – uzgodnionym przez Parlament Europejski w 2010r., a zarządzanym przez Komisję Europejską oraz powiązaną z nią grupę ekspertów METREX.

 

 

 • Okres realizacji: styczeń 2012 – grudzień 2014
 • Dziewięciu partnerów projektu z pięciu państw członkowskich
 • Całkowity budżet projektu: 1,7 miliona euro
 • Projekt Inicjatywy Regionalnej, Priorytet 1:
  Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy
  Podtemat:
  Innowacje, badania i rozwój technologii
 • Finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez program INTERREG IVC
 
Bild    
 

 

Parco Agricolo Della Piana and the URMA project - Watch the video!

 

© PARTNERSTWA MIEJSKO-WIEJSKIE W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

Bild Bild