URMA URMA URMA URMA URMA URMA
 

Nieuws

Read the implementation plans which specify how each ‘region’ participating in the cooperation will work to integrate the lessons learnt from the project into its local / regional or if relevant national policies. ...more ›

 

Conference "Urban-rural cooperation as an instrument of territorial cohesion - future perspectives" sucessfully held in Szczecin

...more ›


Show all

Nieuwsbrief

            Aanmelden
 

Contact

Projecttrekker

HafenCity University Hamburg
Urban Planning and Regional Development
www.hcu-hamburg.de
Prof. Dr. Jörg Knieling
[email protected]
Andreas Obersteg
[email protected]
Marta Jacuniak-Suda
[email protected]

 

Project management

REM • Consult
Mareike Korb
[email protected]
www.rem-consult.eu

Contact

URMA – Verbetering van de samenwerking tussen stad en ommeland en versterken van de regionale binding

Metropolitane gebieden als knooppunten van innovatie en economische groei is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden op de ontwikkelingsagenda van de Europese Unie. Daarbij ontstaat de vraag hoe de samenwerking tussen deze grootstedelijke gebieden en het omliggende landelijk gebied versterkt kan worden.

  • Op welke gebieden zouden beiden voordeel kunnen putten uit een sterkere samenwerking?
  • Wat is er nodig om samenwerking te stimuleren?
  • En hoe zou de samenwerking tussen stad en ommeland kunnen bijdragen aan nieuwe vormen van gedeelde verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting en kwaliteit, de solidariteit en de regionale binding?
Partners

 

Er zijn al veel relaties tussen stad en ommeland. Denk bijvoorbeeld aan woon-werk relaties, streekproducten of recreatiemogelijkheden. Toch is het belangrijk om nieuwe mogelijkheden en potenties van samenwerking tussen stad en platteland te identificeren, ontwikkelen en in de praktijk te brengen en ook om het geografische gebied van samenwerking te vergroten. Door middel van een serie conferenties, werksessies en excursies en de uitvoering van drie voorbeeldprojecten in Duitsland, Italië en Nederland, worden ervaringen uitgewisseld en worden goede werkwijzen en praktijkvoorbeelden onderzocht. Alles bij elkaar ontwikkelt URMA nieuwe impulsen voor het idee van gedecentraliseerde binding, verrijkt het de Europese discussie over het grootschalig ontwikkelen van stad-landrelaties en dient het als laboratorium voor innovaties via een bovenregionale samenwerking.

De basis voor URMA is gelegd in het project “Supra-Regional Partnership Northern Germany/Hamburg Metropolitan Region”, onderdeel van “Demonstration Projects of Spatial Planning” van de Duitse rijksoverheid. URMA is verbonden aan de RURBAN (Partnerschap voor duurzame ontwikkeling van stad en land) actie – zoals vastgesteld door het Europees Parlement in 2010 en geleid door de Europese Commissie – en aan de METREX Expert Group.

 

 

  • Projectduur: Januari 2012 - December 2014
  • Negen partners uit vijf EU lidstaten
  • Totaal project budget € 1,7 mln
  • Regionaal Initiatief Project, Prioriteit 1:
    Innovatie en kenniseconomie
    Subthema: Innovatie, onderzoek en ontwikkeling van technologie
  • Gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het INTERREG IVC programma.
 
Bild    
 

 

Parco Agricolo Della Piana and the URMA project - Watch the video!

 

© URMA - SAMENWERKING STAD EN OMMELAND IN METROPOLITANE GEBIEDEN

Bild Bild