URMA URMA URMA URMA URMA URMA
 

НОВИНИ

Read the implementation plans which specify how each ‘region’ participating in the cooperation will work to integrate the lessons learnt from the project into its local / regional or if relevant national policies. ...more ›

 

Conference "Urban-rural cooperation as an instrument of territorial cohesion - future perspectives" sucessfully held in Szczecin

...more ›


Покажи всички

БЮЛЕТИН

            Изпрати заявка
 

Контакти

Водещ Партньор

HafenCity University Hamburg
Urban Planning and Regional Development
www.hcu-hamburg.de
Prof. Dr. Jörg Knieling
[email protected]
Andreas Obersteg
[email protected]
Marta Jacuniak-Suda
[email protected]

 

Управление на проекта

REM • Consult
Mareike Korb
[email protected]
www.rem-consult.eu

Контакти

УРМА – Подобряване на градско-селското сътрудничество и принос към териториалното сближаване

Метрополисите и метрополните зони, в ролята си на пресечни точки за иновации и икономическо развитие, се превърнаха в гореща тема на обсъждане в Европа. Сега възниква въпросът как да бъдат обвързани с прилежащите им съседни селски райони.

 • В кои сектори може да има взаимна полза от по-близко сътрудничество?
 • Какво е необходимо, за да се стимулира по-интензивно сътрудничество?
 • И как би моглло такова надрегионално сътрудничество да допринесе за нови форми на споделена отговорност в териториалното планиране, солидарност и териториална кохезия?
Partners

 

Като има предвид, че връзките и взаимодействията между градските и селски райони са чести поради обществените потоци, осигуряването на производството на храни или дейности за отдих, е необходимо да се дефинират, разработят и тестват допълнителни полета на партньорство между градските и селските райони и да се разшири териториалното измерение на сътрудничеството. Определен брой конференции, семинари и учебни посещения, както и три пилотни проекта за партньорства между градските и селските райони в Германия, Италия и Холандия, ще допринесе за обмяната на опит и ще помогне да се идентифицират и анализират добри практики. В крайна сметка, УРМА създава нови импулси за концепцията за децентрализирана кохезия, обогатява европейския дебат относно големи по мащаб градско-селски партньорства и служи като лаборатория и платформа за тестване на иновации в над-регионално сътрудничество.

Основата на проекта е поставена по предходен проект, "Надрегионално партньорство Северна Германия/ Хамбург Метрополен регион", интегриран в програма „Демонстрационни проекти за териториално планиране” на Германското Федерално правителство. УРМА е обвързана с РУРБАН (Партньорства за устойчиво градско-селско развитие) - приет от Европейския парламент през 2010 г. и се управлява от Европейската комисия - както и свързаните с тях експертна група МЕТРЕКС.

 

 

 • Продължителност на проекта: януари 2012 г. - декември 2014
 • Девет партньори по проекта от пет държави членки на ЕС
 • Общ бюджет на проекта: 1,7 млн. €
 • Проект регионална инициатива, Приоритет 1:
  Иновации и икономика на знанието
  Подтема: Иновации, научни изследвания и развитие на технологиите
 • Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС фонд чрез програма INTERREG IVC
 
Bild    
 

 

Parco Agricolo Della Piana and the URMA project - Watch the video!

 

© URMA - ГРАДСКО-СЕЛСКИ ПАРТНЬОРСТВА В МЕТРОПОЛНИТЕ ЗОНИ

Bild Bild